به حسابدار ماهر و کمک حسابدار نیمه ماهر آقا، آشنا به نرم افزار هلو در تهران محدوده تهرانپارس نیازمندیم.

به منشی خانم مسلط به کامپیوتر و امور حسابداری در تهران ( جنت آباد و شهران ) نیازمندیم.

یک کارخانه معتبر در کرج به نیروی آقا جهت بسته بندی مبل نیازمند است.

به مدرس زبان انگلیسی خانم جهت کار با کودک در آموزشگاه زیان در تهران نیازمندیم.

به یک منشی خانم با ظاهری اراسته جهت انجام امور دفتری نیازمندیم.

به نیرو جهت نگهداری از سالمند و کودک در شیراز نیازمندیم.

مؤسسه پخش پوشاک ایپک در اهواز به حسابدار با سابقه مفید کاری دارای مدرک لیسانس حسابداری نیازمند است.

به برنامه نویس مجرب وب ، وب سیستم SQL , ASP.NET , LINQ to SQL در تهران نیازمندیم.

به مدیر فروش و قرارداد آقا ، با روابط عمومی قوی در شیراز نیازمندیم.

زبانکده مهاجر در اهواز به تعدادی مربی زبان انگلیسی با مدرک لیسانس نیازمند است.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

استخدام حسابدار ماهر و کمک حسابدار نیمه ماهر

به حسابدار ماهر و کمک حسابدار نیمه ماهر آقا، آشنا ...

استخدام منشی مسلط به کامپیوتر و امور حسابداری

به منشی خانم مسلط به کامپیوتر و امور حسابداری در ...

استخدام در یک کارخانه معتبر

یک کارخانه معتبر در کرج به نیروی آقا جهت بسته ...

استخدام مدرس زبان جهت کار با کودک

به مدرس زبان انگلیسی خانم جهت کار با کودک در ...

استخدام قزوین – منشی

به یک منشی خانم با ظاهری اراسته جهت انجام امور ...

توييتر ما

RSS not configured

حاميان ما